Naše programe koristi više od 400 zadovoljnih korisnika u RH. Odlične usluge i zadovoljni klijenti osnova su našeg poslovanja!

Nudimo vam i:

  • uslugu izrade i ispisa naljepnica inventurnih brojeva s ili bez bar kodova
  • popisivanje, sređivanje te obradu i tehničko opremanje poslovne dokumentacije - selekcija i izlučivanje bezvrijednog registraturnog gradiva u pismohranama (arhiva) 
  • izradu XML datoteke sa strukturiranim podacima za unos u sustav ARHiNET 
  • izrada popisa osnovnih sredstava te ubacivanje u program i usklađivanje sa stvarnim stanjem 
  • povezivanje otvorenih stavaka (SNU – Porezna uprava) 
  • pomoć pri radu u registru i obračunu plaće u COP-u