Naše programe koristi više od 400 zadovoljnih korisnika u RH. Odlične usluge i zadovoljni klijenti osnova su našeg poslovanja!

Samo neke od ustanova koje koriste naše programe su: