ISTAKNUTO: Obračun plaća i kamata po sudskim presudama za škole. Podaci i dokumenti koje je škola obavezna dostaviti za obračun sudskih presuda

S obzirom na aktualne sudske presude,  napravili smo programski segment za obračun plaća prema sudskim presudama i za obračun kamata.
Stoga Vam sa zadovoljstvom nudimo dvije opcije kako bi čim lakše napravili sve potrebne obračune i JOPPD obrasce.

*VI RAČUNATE SAMI


Kroz našu aplikaciju sami napravite obračune i JOPPD obrasce.  

Ova opcija podrazumijeva da vam mi instaliramo aplikaciju koju možete koristiti godinu dana, a vi kroz nju napravite obračune prema sudskim presudama. Po završetku obračuna, generirate SEPA datoteku koja je spremna za učitavanje u internet bankarstvo. Uz, same obračune kroz našu se aplikaciju JOPPD automatski popunjavanja i kreira se XML datoteka spremna za učitavanje u sustav ePorezne. Rad u aplikacije je jednostavan, no zapnete li možete nas telefonski kontaktirati kako bi vam pomogli.

1.200,00 kn + PDV godišnje

Za postojeće korisnike našeg programa za obračun plaća, ova opcija je u potpunosti besplatna!


MI RAČUNAMO ZA VAS

Mi napravimo obračune i JOPPD obrasce na temelju vaših podataka

Nakon što nam vi dostavite svu potrebnu dokumentaciju, mi kroz našu aplikaciju napravimo sve što je potrebno i dostavimo vama gotove dokumente (SEPA i JOPPD).

100,00 kn + PDV po radniku


Za sve dodatne informacije o pojedinostima programa i načinima plaćanja, slobodno nas kontaktirajte e-mailom ili telefonom.