ISTAKNUTO: Obračun plaća i kamata po sudskim presudama za škole. Podaci i dokumenti koje je škola obavezna dostaviti za obračun sudskih presuda

S obzirom na aktualne sudske presude,  napravili smo programski segment za obračun plaća prema sudskim presudama i za obračun kamata.


MI RAÄŒUNAMO ZA VAS

Mi napravimo obračune i JOPPD obrasce na temelju vaših podataka


Nakon što nam vi dostavite svu potrebnu dokumentaciju, mi kroz našu aplikaciju napravimo sve što je potrebno i dostavimo vama gotove dokumente (SEPA i JOPPD).

20€ + PDV po radniku


Za sve dodatne informacije o pojedinostima programa i načinima plaćanja, slobodno nas kontaktirajte e-mailom ili telefonom.