UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU


ZAKON O RAÄŒUNOVODSTVU

Zakon o računovodstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. srpnja 2015. godine. LINK


PRAVILNIK O PRORAÄŒUNSKOM RAÄŒUNOVODSTVU I RAÄŒUNSKOM PLANU

Donesen na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12). LINK


ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAÄŒUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Na snazi od 01.01.2015. godine. LINK


PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAÄŒUNOVODSTVU I RAÄŒUNSKOM PLANU

Donesen na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. LINK


ZAKON O RADU

Na snazi o 28.12.2017. godine. LINK