Prema vašim željama i uvjetima koje zadovoljavate, možemo voditi jednostavno kao i dvojno knjigovodstvo za Vašu udrugu.

NAŠA PONUDA ZA VOĐENJE RAÄŒUNOVODSTVA UDRUGE SADRŽI SLJEDEĆE:

 • otvaranje početnih stanja 
 • voÄ‘enje knjige ulaznih računa 
 • voÄ‘enje knjige izlaznih računa 
 • izradu putnih naloga
  -evidenciju korištenja službenih vozila i osobnih vozila u poslovne svrhe 
 • knjigu blagajne
  -izrada isplatnica, uplatnice te blagajničkih izvještaja 
 • obračun (i po dogovoru isplate) ugovora, honorara i plaća
  - program je prilagoÄ‘en za automatski obračun svih vrsta ugovora  te se automatski popunjava JOPPD obrazac
 • evidencija radnika i radnih sati, članova, volontera... 
 • izrada polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješÄ‡a 
 • izrada privremenih i završnih bilanci 
 • mogućnost izrade bilance zasebno po projektima/izvorima financiranja 
 • izrada vlastitog kontnog (računskog) plana

Uz navedeno, napominjemo kako naša ponuda ne obuhvaća voÄ‘enje i ispunjavanje projektne dokumentacije, već isključivo popunjavanje financijskih i statitističkih izvješÄ‡a i obrazaca koja nisu isključivo vezana za projekte, odnosno izvore financiranja projekata.  

Za sva dodatna pitanja ili eventualne nejasnoće, obratite nam se putem e-maila ili na neki od navedenih brojeva telefona.