Naše programe koristi više od 400 zadovoljnih korisnika u RH. Odlične usluge i zadovoljni klijenti osnova su našeg poslovanja!

JOPPD: KAKO PROVJERITI STANJE OBRAZACA?

PREUZMITE UPUTE


JOPPD: STVARANJE I SLANJE OBRASCA

PREUZMITE UPUTE


JOPPD: ŠTO UČINITI KOD POGREŠNE UPLATE?

PREUZMITE UPUTE


KAKO KOMPLETAN OBRAČUN PLAĆE NAPRAVLJEN U COP-U PREBACITI U PROGRAM "PLAĆE" LEPRINKE?

PREUZMITE UPUTE


KAKO U POSTUPKU PREBACIVANJA OBRAČUNA UNIJETI NOVU OSNOVU PRIMITKA?

PREUZMITE UPUTE


KAKO PREUZETI NOVU VERZIJU NEKOG OD NAŠIH PROGRAMA?

PREUZMITE UPUTE


KAKO SE POVEZATI S NAMA PREKO INTERNETA?

PREUZMITE UPUTE


OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA

PREUZMITE UPUTE


POPUNJAVANJE OBRASCA RAD-1G

PREUZMITE UPUTE