OBRAČUNI PO SUDSKIM PRESUDAMA (Nova kamatna stopa)

Ugrađena nova kamatna stopa od 1/7/2021.