NOVOSTI U PROGRAMIMA

Od 01. siječnja promijenio se osnovni osobni odbitak sa 3800,00 kn na 4000,00 kn. Od 01. veljače (dakle na plaći za siječanj) mijenja se osnovica za škole sa 5695,87 kn na 5809,79 kn. Također, od 01. veljače ove godine na snagu stupa i nova osnovica za naknadu za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, a mijenja se i minimalna plaća (osnovica za obračun volontera, neplaćeni dopust i sl.) na 4062,51 kn.

Povećan je i maksimalni iznos za uplatu na zaštićeni račun. Sve promjene su napravljene u posljednjoj verziji programa "Plaće".