NOVA VERZIJA PROGRAMA "PLAĆE"

Upućujemo sve korisnike programa za obračun plaća da ga ažuriraju prije obračuna plaće za rujan. Naime, u novoj verziji programa je promijenjena osnovica plaće za sve proračunske korisnike. Program možete ažurirati OVDJE!