nova osnovica u proračunu

od 1/6 u proračunu se primjenjuje nova osnovica (6.286,29kn), što znači da plaća za svibanj treba biti obračunata po novoj osnovici. u novoj verziji programa plaće utipkana je nova osnovica.