GODIŠNJI OBRAČUN PLAĆE

U novoj verziji programa "Plaće" ugrađen je godišnji obračun plaće za 2020. godinu.