E-RAČUN (DODATNO POJAŠNJENJE)

Poštovani, u nastvku se nalazi nadopuna i još detaljnije objašnjenje vezano uz proces slanja i primanja e-Računa direktno iz programa Leprinke.


E-računi mogu se primati i slati na dva načina:

  • preko Fina web aplikacije
  • preko naših programa: "Knjiženje" i "Urudžbiranje" imaju ugrađen pristup Fina web servisu e-Račun za državu.

Sve o Fininoj web aplikaciji možete pogledati OVDJE.
Rad u aplikaciji sličan je radu u e-Poreznoj i pristup se autentificira putem Fininog sticka ili kartice.

Želite li primati i slati račune izravno iz programa Leprinke, potrebno je predati na Finu ovu dokumentaciju:

  • Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za FINA e-Račun za državu
  • Ugovor o obavljanju certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikati u dva primjerka
  • presliku osobne iskaznice skrbnika certifikata
  • Pristupnicu za servis e-Račun za državu

Cijene navedenog su:

  • izdavanje aplikacijskog certifikata Fina naplaćuje 300 kn + PDV za rok od 5 godina
  • pristup servisu e-Račun za državu Fina naplaćuje 7 kn + PDV mjesečno
  • za svaki poslani račun Fina naplaćuje 2 kn + PDV

Instalaciju i održavanje dodatka programima "Knjiženje" i "Urudžbiranje" Leprinka naplaćuje 500kn + PDV jednokratno.

Dokumentacija s pojašnjenjima kako popuniti obrasce nalazi se u prilogu. Polje "naziv aplikacije" na zahtjevu i "naziv aplikacijskog certifikata" na pristupnici popunjavate nazivom koji si odredite sami, u obliku e-racun-???. Napominjemo kako umjesto upitnika upisujete skraćeni oblik naziva vaše ustanove i to bez razmaka, interpunkcija i dijakritičkih znakova. Svaki naziv mora biti različit, pa ukoliko se vaša škola zove OŠ „Vladimir Nazor“, dodajte i ime mjesta. Primjer ispravnog naziva aplikacijskog certifikata je e-racun-osvnazorpotpican. Autentifikacija pristupa, ako bi radili preko naših programa, nema nikakve veze sa Fininim stickom ili karticom. Skrbnik certifikata može biti bilo tko, a za slanje i primanje računa nije potrebna nikakva dodatna prijava niti instalacija

  • čim otvorite naš program vi ste prijavljeni. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Najčešće postavljena pitanja s odgovorima FINA-e vezano za e-Račune nalaze se na dnu njihove web stranice. LINK

Za sve dodatne slobodno nas kontaktirajte.